ZOiSOK Dowiedz się więcej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. i jest zakładem budżetowym Gminy Police. Instalacja kompostowania
selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
Skontaktuj się Przesiewanie dojrzałego kompostu odbywa się przy użyciu mobilnego przesiewacza bębnowego wyposażonego w sito bębnowe o oczkach wielkości 20 mm oraz ładowarki kołowej. Maksymalna wydajność instalacji: 10 tys. Mg/rok.
Edukacja i dbanie o środowisko Skontaktuj się Zastosowane rozwiązania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniają spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska. Wierzymy, że nasza praca ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska, zwiększamy świadomość konsumenta w zakresie ekologii

Witamy na stronie ZOiSOK

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. i jest zakładem budżetowym Gminy Police powołanym do realizacji wynikających z przepisów prawa zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Budowa Zakładu w Leśnie Górnym była jedną z największych inwestycji proekologicznych realizowanych przez Gminę Police w latach 1999-2001

Inwestycja obejmowała następujące przedsięwzięcia:

budowę składowiska odpadów z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

budowę węzła segregacji i kompostowania – przedsięwzięcia wprowadzającego nowoczesną technologię gospodarowania odpadami oraz ograniczającego oddziaływanie Zakładu na środowisko

realizację niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury ogólnotechnicznej zakładu

Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

Biologiczne przetwarzanie odpadów

Obróbka biologiczna (stabilizacja poprzez kompostowanie) i składowanie,

Doczyszczanie odpadów

Doczyszczanie odpadów surowcowych na przeznaczonej do tego linii technologicznej

Odzyskiwanie

Jak największe odzyskiwanie surowców do ponownego użycia

Mieszkańcy

Wsparcie mieszkańców w zarządzaniu odpadami

Zdrowie

Działamy z myślą o zdrowiu naszym i przyszłych pokoleń

Nasza misja

Edukacja

Zwiększanie świadomości konsumenta w zakresie ekologii

Dbanie o środowisko

Wierzymy, że nasza praca ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska

Natura

Poszanowanie integralności natury i zachodzących w niej zjawisk

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych
w Leśnie Górnym

Najnowsze aktualności