15-lecie ZOiSOK

15 – lecie Zakład Odzysku Składowania Odpadów Komunalnych

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym k/Polic.

Zakład budżetowy utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r.

Oddanie instalacji do użytku:

– Składowisko marzec  2001 r.,

– Węzeł segregacji i kompostowania – wrzesień 2001 r.

Koszt budowy – ok. 15 mln  zł.

Finansowanie ze środków NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, PFOŚ i GW oraz  GFOŚ i GW

Prezentacja 15-lecia Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym znajduje się tutaj.

List gratulacyjny pracownika wyróżnionego przez Dyrektora ZOiSOK.