Sprawozdanie finansowe 2019r

Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za rok 2019

Załączniki:

1. ZOiSOK Sprawozdanie Dyrektora

2. ZOiSOK Informacja dodatkowa

3. ZOiSOK Bilans samorządowego zakładu budżetowego

4. ZOiSOK Rachunek zysków i strat jednostki 2019

5. ZOiSOK Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019

6. ZOiSOK Wyciąg danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ 2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]