Koniec rozbudowy Zakładu

Zakończyła się trwająca od 2011 r. rozbudowa. Aktualnie Zakład jest w trakcie procedur zmierzających do zmiany decyzji administracyjnych, które należy dostosować do stanu instalacji po rozbudowie oraz do wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa.