Realizacja zadania pompa ciepła

Z końcem sierpnia br. zakończono realizację zadania pn.: “Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcja ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Police a Starostwem Polickim projekt współfinansowany jest ze środków budżetu Powiatu Polickiego na rok 2013.