Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018

Burmistrza Polic

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie stawek opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym

Pobierz zarządzenie